MENTORSHIPS

Jeg elsker at være mentor for kunstnere og give redskaber til personlig udvikling og strategisk branding – jeg har gjort det hele mit professionelle liv. I mange år var det kaffesamtaler – nu har jeg udviklet det mere professionelt i håb om, at det har større og mere varig effekt.

Her er et overblik over de forskellige indgange:

DANIG MINI SERVICE – et lille introduktionsforløb til mine redskaber – overkommeligt for alle.

PERSONLIG/STRATEGISK MASTERMIND GRUPPE – et 5 mdrs. forløb i en international gruppe for scenekunstnere med internationalt udsyn – nyt starter i oktober 20.

ARTICTIC ENTREPRENEURSHIP PROGRAM – et kursus for internationale scenekunstnere, der vil forstå deres virksomhed og gerne vil ud i verden. Det foregår som et 4 dages intensivt retreat på BIRCA.

GRUNDIGT STRATEGIFORLØB – hvis din organisation virkelig trænger til at få et solidt og inspirerende grundlag at arbejde ud fra.

Du kan også lave et selvstudium i mange af mine redskaber ved at bruge det online Upgrade redskab – find information om dette her.