Glimt

Strategiforløb i foråret 16.

Kompagniet skriver:

Vi arrangerede vores forløb med Susanne Danig som led i et vigtigt udviklingsforløb for vores kompagni. Vi havde netop udvidet ledelsen af kompagniet ved ansættelsen af en producent ud over de to kunstneriske ledere, og vi stod i de indledende dele af en ny, langsigtet vision for kompagniets udvikling.

Susanne hjalp os med sikker og nænsom hånd til først og fremmest at afklare hvilken betydning vores nye tredelte ledelse ville få for kompagniet. Først gennem en grundig afklaring af vores individuelle ambitioner og visioner, og hvordan vi kan udnytte disse passioner i samspil, for at udvikle kompagniet. Processen var meget krævende for os, for Susanne forstod virkelig at dykke ind til kernen af, hvad der var vigtigt for os hver især, og samtidig afdække hvad det vigtigste var, og hvad vi vægtede mindre end andet. Men Susannes sikre og rolige vejledning af processen gjorde det muligt for os at overlade overblikket til hende, og virkelig fordybe os i processen, hvilket endte med et være enormt givende.

Dette gav os alle en grundigere forståelse af os selv, både hver især, og som gruppe. Med denne forståelse i ryggen bevægede vi os videre til at arbejde på vores vision for kompagniets udvikling. Og her skinner fordelene ved Susannes tilgang til udviklingsarbejdet virkelig igennem – pga det grundige forarbejde var vi i stand til at definere en fælles, delt vision for kompagniet. En vision vi alle har ejerskab for, og alle er passionerede omkring.

Susanne vejledte os til at tilgå vores vision for kompagniet fra en række forskellige indgangsvinkler, og vi dykkede ned i kunstneriske ambitioner, fremtidige samarbejder og kompagniets udvikling som virksomhed, hvor højt vi ønskede at vægte forskellige aspekter af kompagniets virke i de kommende sæsoner, samt hvordan vi planlægger at sikre kompagniets økonomiske bæredygtighed.

Ved hvert skridt skabte Susanne den nødvendige plads og frihed til at tænke stort – og hun opfordrede i høj grad til at tænke de store, ambitiøse tanker – men formåede også at hjælpe os til med det samme at konkretisere vores visioner, og gøre dem til specifikke, opnåelige mål, vi kunne handle på. Derudover afdækkede vi med Susannes hjælp de forskellige personer og organisationer vi skulle alliere os med for at realisere vores vision.

Nu, ca. et halvt år efter udviklingsforløbet, kan vi i høj grad mærke virkningerne af vores udviklingsforløb med Susanne. Den konkrete handlingsplan Susanne udstyrede os med har gjort det muligt for os at tage en række vigtige skridt videre, men klarhed om hvornår og hvordan vi agerer for at opnå vores mål, og vi er nu mærkbart tættere på at realisere vores vision for kompagniet.

Samtidig har den grundige afdækning af vores individuelle passioner, og vores fælles vision for kompagniet, også gjort det muligt for os at agere som en samlet enhed. Forløbet har gjort det muligt for os hver især at kunne repræsentere den fælles vision over for samarbejdspartnere, publikummer, m.fl.

Udviklingsforløbet har skabt stor samhørighed i kompagniet, en stærk, veldefineret vision, som vi har fælles ejerskab for, og et yderst givende og produktivt arbejdsmiljø.