Paolo Nani

Paolo Nani Teater

Der er lavet en længere strategiudviklingsproces for Paolo Nani Teater, der har haft fokus på at fastlægge teatrets vision og internationale kapacitet. Strategi er implementeret i profil, kommunikation og organisation. Der er desuden lavet rådgivning omkring ansættelse af producent, budgetlægning og afrapporteringer.

Paolo Nani skriver om samarbejdet:
Det er fantastik som Susanne forstår den kunstneriske vision, og hvordan hun har fået synliggjort for os hvor vigtigt strategiarbejde er.